ZPRAVODAJ ČUS Č. 2/2023

ZPRAVODAJ ČUS Č. 2/2023

OBSAH Zpravodaje ČUS 2/2023 str. 3  VV ČUS: Postup ČOV v otázce možného olympijského startu ruských  a běloruských sportovců je váhavý a nejasný   4  Představitelé sportu 34 zemí zcela odmítli „hledání cest“ MOV 5  VV ČUS kritizuje názorové obraty MOV a předsedy ČOV....