MŮJ KLUB 2023

MŮJ KLUB 2023

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a...
INVESTIČNÍ PROGRAMY – NOVÉ VÝZVY

INVESTIČNÍ PROGRAMY – NOVÉ VÝZVY

Národní sportovní agentura v rámci nové struktury dotačních výzev na svých stránkách zveřejnila dvě nové investiční výzvy v rámci programu Regionální sportovní infrastruktura: Výzva 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022 Výzva 19/2022 – Regiony ÚSC 2022 Zahájení...
DOTATEK č. 2 k Výzvě 14/2022 Můj klub2022-2.

DOTATEK č. 2 k Výzvě 14/2022 Můj klub2022-2.

NSA vydala dodatek č. 2 k Výzvě 14/2022 Můj klub 2022–2. kolo https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/08/Dodatek-c2-MK22-2.pdf .Dodatkem č. 2 k již vyhlášené Výzvě NSA byla zcela zásadním způsobem změněna definice oprávněného žadatele tak, že jím může být...
SNÍŽENÍ POMĚRU VÝŠE DOTACE VE  VÝZVĚ PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

SNÍŽENÍ POMĚRU VÝŠE DOTACE VE VÝZVĚ PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

NSA vydala na webových stránkách informaci o poměru snížení výše dotace ve Výzvě Provoz a údržba 2022. Součet celkové výše dotací všech žádostí překročil  disponibilní alokaci Výzvy. NSA zatím stanovila poměr snížení výše dotace v hodnotě 0,50. Poměr bude zpřesněn po...
Můj klub 2022 – 2. kolo

Můj klub 2022 – 2. kolo

NSA zveřejnila 2. kolo Výzvy Můj klub 2022. Žádosti je možné podávat do 12.9.2022 do 12,00 hod..https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2022-2-kolo/...
NSA VYPSALA VÝZVU – PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

NSA VYPSALA VÝZVU – PROVOZ A ÚDRŽBA 2022

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách...