Středočeský kraj zveřejnil grantové řízení z Fondu sportu a volného času na rok  2023.

Termín podání žádostí  od 11. ledna 2023 od 9:00 hodin do 26. ledna 2023 do 14:00 hodin

Výše dotace:

Investiční:

– 40 000 – 600 000 Kč

max. 150 000,- Kč na stroje, přístroje a zařízení

Neinvestiční:

– 50 000 – 150 000 Kč

 

Bližší informace https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty-a-dotace