NSA vydala dodatek č. 2 k Výzvě 14/2022 Můj klub 2022–2. kolo https://agenturasport.cz/wp-content/uploads/2022/08/Dodatek-c2-MK22-2.pdf .Dodatkem č. 2 k již vyhlášené Výzvě NSA byla zcela zásadním způsobem změněna definice oprávněného žadatele tak, že jím může být pouze subjekt, který již podal žádost v 1. kole, ale tato žádost trpěla formálními vadami. Tímto aktem ze strany NSA přestali být někteří žadatelé oprávněným žadatelem, přestože jím dle původního znění vyhlášené Výzvy byli a žádost byla z jejich strany podána.
V případě, že jste podali žádost o dotaci v rámci výzvy Můj klub 2022 – 2. kolo a dodatkem č. 2 jste se stali neoprávněnými žadateli, obraťte se prosím na pracovníky NSA na tel. č. 704 857 111 nebo e-mailové adrese dotace@agenturasport.cz.