OMEZENÍ PLATNÁ OD 25. 10. 2021 –  Nošení respirátorů

Vláda na svém jednání 20. 10. 2021 schválila Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN, které zpřísňuje plošné nošení respirátorů. Nově platí povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Omezení se nevztahuje na sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi. Výjimku mají i osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyní.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-25-10-2021-do-odvolani.pdf

OMEZENÍ PLATNÁ OD 1. 11.  2021

Dále dochází ke schválení změn Mimořádného opatření o provozovnách, které bude platit od 1. listopadu 2021. Podmínky pro provoz a používání sportovišť prakticky nedošly změn. Nově se mění obecné podmínky bezinfekčnosti: PCR test bude mít platnost 72 hodin a zdravotnický antigenní test bude platit pouze 24 hodin, podmínka prokázání bezinfekčnosti se nebude vztahovat na děti do věku 12 let. Negativní výsledek antigenního testu (RAT) i RT-PCR vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 má pouze pro sportovní přípravu nebo sportovní utkání platnost 7 dní. Kluby jsou nadále vždy povinné vést evidenci účastnících se osob a uchovávat ji po dobu 30 dnů.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Zmena-mimoradneho-opatreni-%E2%80%93-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-sluzeb-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html