Aktuální informace o opatřeních ve vztahu ke sportu od 1. 9. 2021

Pro oblast organizovaného sportu Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo nová Mimořádná opatření k Covid-19,  schválená vládou, s účinností od  1. 9. 2021

Info ČUS

Info NSA

Výkladového stanovisko JUDr. Viduny k Mimořádným opatřením platné od 1.9.2021

Mimořádné opatření MZDR covid platné od 1.9.2021