Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech test.

Mimořádné opatření – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Průvodce samo testováním ve firmách | MPO